[nowość] Poznaj bezpieczeństwo Windows. Cześć pierwsza: usługi systemowe. Nowe, bezpłatne szkolenie od sekuraka!

Holenderski rząd nie popiera backdoorów w rozwiązaniach kryptograficznych

05 stycznia 2016, 19:59 | W biegu | komentarze 2

W przeciwieństwie do wielu innych krajów holenderski rząd opowiedział się jasno za powszechnym prawem do stosowania skutecznych rozwiązań kryptograficznych.

W opublikowanym wczoraj dokumencie holenderskie władze podkreślają znaczenie szyfrowania jako środka pozwalającego na zachowanie poufności internetowej komunikacji. Ich zdaniem stosowanie prawa wymuszającego umieszczanie tylnych furtek jest dla wszystkich szkodliwe.

Warto również przypomnieć, że kilka miesięcy temu holenderski parlament wsparł projekt OpenSSL kwotą 500 tys. euro.

Dobry certyfikat, kilka kliknięć w IIS Crypto, restart serwera... i już możemy czuć się wyróżnieni w rankingu Qualys SSL Labs. :)

Qualys SSL Labs

— WS

Spodobał Ci się wpis? Podziel się nim ze znajomymi:Komentarze

 1. AndrzejL

  Phi… 3 x 90? :D

  https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=andrzejl.eu

  NginX :)

  ssl on;
  ssl_certificate /etc/nginx/SSL_Certs/andrzejl.eu.crt;
  ssl_certificate_key /etc/nginx/SSL_Certs/andrzejl.eu.key;
  ssl_prefer_server_ciphers on;
  ssl_protocols TLSv1.2;
  ssl_ciphers ECDH+AESGCM256:DH+AESGCM256:ECDH+AES256:!aNULL:!MD5:!kEDH;
  ssl_ecdh_curve secp384r1;
  ssl_session_cache shared:SSL:10m;
  add_header Strict-Transport-Security „max-age=63072000; includeSubDomains”;

  Pozdrawiam.

  Andrzej

  Odpowiedz

Odpowiedz