Cisco ASA – zdalne nieuwierzytelnione wykonanie kodu na urządzeniu poprzez dziurę w obsłudze IPsec

Ogłoszono właśnie krytyczną podatność (maksymalny CVSS Base score: 10) w urządzeniach Cisco ASA. Luka wykryta została w obsłudze IPsec. Dostępna jest też duża ilość informacji o samym błędzie jak i szczegółach wykorzystania.