Fullscreen API Attack


Sekurak.pl <-- kliknij tutaj, aby otworzyć stronę Sekurak.pl


Notatka: Prezentowany przykład nie działa,
jeżeli otworzymy link w nowej karcie.
W związku z tym, ważne jest "tradycyjne" kliknięcie w link.