O co chodzi

w DDoS'ach?

czyli ataki DDoS bez botnetu

O mnie

Pentester w Securitum

 

Doświadczenie

w przeprowadzaniu i odpieraniu ataków DDoS 

 

OSCP

 

Marek Rzepecki:

O mnie

Pentester w Securitum

 

Autor tekstów na Sekuraku - mi.n. seria o Rekonesansie

 

Prelegent na PLNOG 2018

 

 

Michał Wnękowicz:

Co pokażemy?

Czym są ataki typu DoS/DDoS?

 

Statystyki ostatnich lat: największe ataki

 

"Czy potrzebny jest botnet by położyć serwer?": amplification DDoS

 

"Jeden komputer by wszystkimi rządzić": amplification DoS w praktyce

 

XML Bomb: Laugh till you die

 

 

Co pokażemy C.D.

ZIP Bomb: Archiwa których nie warto otwierać


Animacja bez początku i końcaFork bomb: bunch of weird symbols


Q&AWszystkie przedstawione informacje pokazane są tylko w celach edukacyjnych.

Czym są ataki typu DoS/DDoS?

Największe ataki ostatnich lat:

Cloudflare vs NTP

 • 02.2014

 • Nowy wektor ataku: NTP Reflection Flood 

 • Rozmiar: 400 Gb/s

 • Atak na jednego z klientów spowodował utrudnienia w działaniu usług firmy

źródła: https://twitter.com/eastdakota/status/433002992694874112, https://www.darkreading.com/attacks-and-breaches/ddos-attack-hits-400-gbit-s-breaks-record/d/d-id/1113787

Największe ataki ostatnich lat:

 • 09.2016

 źródło: https://krebsonsecurity.com/2018/05/study-attack-on-krebsonsecurity-cost-iot-device-owners-323k/

 • Botnet "Mirai": 600 000 przejętych urządzeń

 • Rozmiar: 623 Gb/s

 • Cel nieaktywny blisko 4 dni

 • Szacowane straty: 324 000$

Krebs on Security

Największe ataki ostatnich lat:

 • Botnet "Mirai"

 • Problem z siecią w całym kraju

 • Koszt odparcia ataku: 600 000$

Liberia vs Mirai

 • Atak skierowany na największego ISP w Liberii 

 • Wyrok: 2 lata pozbawienia wolności

Największe ataki ostatnich lat:

 

 • 02.2018

 • Protokół służący do cache'owania danych: memcached

 • Rozmiar: 1.3 Tb/s

Github vs Memcrashed 

 • "Jednorazowy" wektor ataku- żądania z pojedynczego portu 11211

URL: https://blogs.akamai.com/sitr/2018/11/what-were-the-ddos-numbers-for-q2-q3-2018.html

Najczęstsze ataki

Na czym dokładnie polega atak amplification DDoS, i dlaczego jest niebezpieczny?

 

"Prześlij odpowiedź na moje zapytanie do kogoś innego"

Usługi podatne na atak & zjawisko amplifikacji

 • (najczęściej) Protokoły bazujące na UDP

 

 • Amplifikacja: Odpowiedź serwera jest X razy większa od rozmiaru zapytania

Przykładowe protokoły i ich współczynniki amplifikacji

 • Memcached-  (aż do) 51000:1

 

 • NTP- 556:1

 

 • CharGen: 359:1

 

 • CLDAP (aż do) 70:1

Źródło statystyk: https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA14-017A

Jak znaleźć nasze ofiary?

1. NMAP (słabo)

2. Źródła w internecie (lepiej)

3. Shodan/Zoomeye (najlepiej)

"Jeden komputer by wszystkimi rządzić": CharGen DoS

w praktyce

Czasami jednak wystarcza jeden request- ataki DoS

w aplikacjach webowych

XML Bomb: Laugh till you die

Czym jest XML?

Encja, czyli znajdź i zamień

Fork Bomb: Czym jest fork?

Fork bomb: 

Źródło: https://img.devrant.com/devrant/rant/r_674011_CfdZB.jpg

Animacja bez początku i końca

ZIP Bomb: Dlaczego warto nie otwierać wszystkich archiwów

ZIP Bomb: Dlaczego warto nie otwierać wszystkich archiwów

dd if=/dev/zero bs=10G count=10000 | bzip2 -c > sekurak.najlepszy.bz2

Q&A

Dzięki za uwagę :)