Drozer – narzędzie do analizy aplikacji mobilnych [Android]

Artykuł poświęcony jest narzędziu Drozer, które służy do analizy bezpieczeństwa aplikacji mobilnych na platformie Android. W artykule zostało przedstawione podstawowe użycie Drozera do rozpoznania aplikacji mobilnej i określenia wektorów ataku.